Skip to main content

Projectvoorbeelden

 • Onderwijs
  • Basisonderwijs
  • Vervolgopleiding
  • Volwassen onderwijs
   • Vrouwen Project
 • Verzorging
  • Medische verzorging
  • Hygienische verzorging
 • Voeding
 • Landbouw

Stichting Geef hun hoop is een kleine hulporganisatie die als doelstelling heeft het bevorderen van onderwijs, landbouw en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden

Basisonderwijs:
Inmiddels zijn al twee scholen gesticht in het Hardoan district bij Allahabad in India. Van het sponsorgeld wordt onderwijs, boeken en een maaltijd betaald.
De schoolkinderen krijgen per dag een maaltijd omdat het merendeel ondervoed is. Ook nemen zij deel aan het jaarlijkse inentingsprogramma.

Vervolgopleiding:
Er is behoefte aan vervolgopleidingen waarvoor een nieuwe school moet worden gebouwd. Doel is het opleiden tot vakmensen zodat zij in de toekomst in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Verder steunen wij mensen die op grond van hun capaciteiten in aanmerking komen voor een hogere– of universitaire opleiding. Zelf hebben ze daar de middelen niet voor.

Volwassenenonderwijs:
Er zijn elf centra waar mensen lezen en schrijven wordt geleerd. tijdens deze bijeenkomsten wordt ook gesproken over medische en sociale onderwerpen.

Het vrouwen project:
Dit valt onder het volwassen onderwijs. Hierbij is speciale aandacht voor opvoeding, emancipatie en geboorteregeling.

Medische verzorging:
De kinderen worden jaarlijks door een arts onderzocht en indien noodzakelijk van medicijnen voorzien.

Hygienische verzorging:
Eenmaal per halfjaar worden op de scholen voorlichting gegeven inzake persoonlijke hygiënische verzorging..
De kinderen krijgen dan:

 1. Zeep
 2. Shampoo
 3. Tandpasta

Voeding:
Regelmatig krijgen de kinderen een vitamine spoepje en eenmaal per maand een zak rijst en/of bonen als extra aanvullende voeding.

Landbouw project:
Aan boeren wordt instructie gegeven om te komen tot een betere bewerking van hun groentetuinen en rijstvelden. Tevens worden er boerderijen opgezet voor het fokken van kippen. De eieren worden verkocht en zorgen voor opbrengsten in de gezinnen. Ook wordt er gewerkt om de teelt van groente en fruit te verbeteren voor eigen consumptie en veevoer.

Inkomsten:
Onze Indiase partner “Stewards Trust” probeert met de verkoop van bedrukte stoffen iets te verdienen. Dit is helaas de enige inkomstenbron. Met deze inkomsten kunnen de projecten niet volledig uitgevoerd of draaiende gehouden worden. Trust heeft ons als stichting dringend gevraagd om financiële hulp te bieden. Wij hebben besloten hen te helpen, maar kunnen niet zonder steun van uw giften. Voor de instandhouding en verdere uitbreiding van de scholen en projecten is veel geld nodig.
Onze stichting verzorgt lezingen en verkoopt Indiase handgemaakte producten ( eerlijke handel) op markten en braderieën om geld te genereren. De winst hiervan komt volledig ten goede aan deze projecten. Wij vragen uw medewerking voor het sponsoren van een kind of gezin . voor het bedrag hoeft u het zeker niet te laten. ook is elke financiële gift van harte welkom. De medewerkers van onze stichting zijn allen onbetaalde vrijwilligers. Hierdoor kunnen wij de onkosten tot een minimum beperken.